Stała wystawa archeologiczna

Strona główna » Wystawy stałe » Wystawa archeologiczna

 

PRZESZŁOŚĆ WYDOBYTA Z ZIEMI

Stała wystawa archeologiczna w Muzeum, otwarta od 25.11.2008 roku. 


W ramach obchodów 100-lecia urodzin Profesora Konrada Jażdżewskiego i Stanisława Madajskiego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, w dniu 25 listopada 2008 została otwarta stała wystawa archeologiczna pt. "Przeszłość wydobyta z ziemi".

 

 

 

W czasie piętnastolecia, które upłynęło od otwarcia poprzedniej stałej wystawy archeologicznej, pracownicy łódzkiego Muzeum prowadzili wieloletnie, ogromne badania wykopaliskowe, ratując zabytki archeologiczne m.in. na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w pasach budowy autostrad A1 i A2, a także dokonując bardzo ciekawych odkryć na Kujawach. Tysiące uratowanych przedmiotów poddano żmudnej konserwacji i przygotowano do ekspozycji na stałej wystawie. Montaż wystawy trwał dwa lata. Całkowitej przebudowie poddano sale wystawowe, w pełni dostosowując je do nowatorskich rozwiązań wystawienniczych. Na wystawie wydzielono strefy ekspozycyjne związane z poszczególnymi okresami chronologicznymi - starszą i środkową epoką kamienia, młodszą epoką kamienia, epoką brązu, okresem późno lateńskim, rzymskim i wędrówek ludów oraz wczesnego i późnego średniowiecza. Zwiedzający dzięki temu odbywają istną podróż wehikułem czasu w okresie ponad 100 tysięcy lat rozwoju człowieka na terenach Polski Środkowej, Kujaw i terenów ościennych. Zwiedzający cały czas mają nad głową iluminowane światłem niebo, zaś przed oczami roztaczają się naturalne krajobrazy od jaskini, surowej tundry przez lasy do otwartej przestrzeni pól. Ekspozycję zamyka przepiękna architektura romańska z Tumem, Sulejowem i Inowłodzem, a na końcu z licem murów zamków późnośredniowiecznych, głównie na przykładzie Rawy Mazowieckiej. Na wystawie po raz pierwszy prezentujemy depozyty prawdziwych skarbów od tych najstarszych z miedzi i brązu, po liczący 1300 sztuk skarb srebrnych denarów krzyżowych ze schyłku XI wieku z Parzęczewa. Dużą atrakcję stanowią zrekonstruowane groby, z których część znajduje się tuż pod podłogą. Groby te zostały nakryte wysoko hartowanym szkłem, po którym bez obaw można przechodzić, oglądając wszystkie szczegóły pochówku i jego bogatego wyposażenia. Unikatowa jest również figurka paleolitycznej Wenus z Wilczyc obrazująca stopień zaawansowania artystycznego społeczeństw magdaleńskich żyjących około 15 tys. lat temu. Sięgając po najnowsze zdobycze techniki multimedialnej w poszczególnych częściach ekspozycji znajdują się dotykowe monitory, na których prezentowane są uzupełniające informacje (filmy z dźwiękiem) nawiązujące do problematyki określonego fragmentu wystawy. Można też otworzyć muzealną stronę internetową i oglądać wszystkie Działy z opisami eksponatów nieprezentowanych z braku powierzchni wystawienniczych.       

Wystawa powstała wyłącznie dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


 

 

AUTORZY WYSTAWY

Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Ryszard Grygiel 

Projekt i nadzór plastyczny: prof. dr hab. Ksawery Piwocki 

Komisarz wystawy: archeolog dr Dominik K. Płaza

 

 

Ilość wyświetleń: 21129