Zespół Działów Etnograficznych

Strona główna » Działy » Zespół Działów Etnograficznych

ZESPÓŁ DZIAŁÓW ETNOGRAFICZNYCH

Zespół Działów Etnograficznych zasięgiem swoich zainteresowań obejmuje całą Polskę oraz kraje pozaeuropejskie, kontynuując w ten sposób tradycje przedwojenne Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi. W okresie powojennym długofalowe prace badawcze całego Zespołu koncentrowały się głównie wokół problematyki syntezy obrazu tradycyjnej wsi Polski Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących tu przemian. Wyniki tych badań publikowane są w redagowanej od 1957 roku Serii Etnograficznej "Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi".

Od 1931 roku do końca 2018 roku zgromadzonych zostało łącznie 27 524 zabytków.

Zespół Etnograficzny składa się z 8 działów merytorycznych i zatrudnia 7 pracowników oraz 3 pracowników Skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku pod Łęczycą. 

 

Dział Strojów Ludowych i Tkanin

DZIAŁ STROJÓW LUDOWYCH I TKANIN

Dział Plastyki Ludowej

DZIAŁ PLASTYKI LUDOWEJ

Dział Wierzeń, Obrzędów i Folkloru

DZIAŁ WIERZEŃ, OBRZĘDÓW I FOLKLORU

Dział Kultur Pozaeuropejskich

DZIAŁ KULTUR LUDOWYCH
KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH

Dział Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego

DZIAŁ GOSPODARSTWA
I PRZEMYSŁU WIEJSKIEGO

Dział Kultur Miejskich

DZIAŁ KULTUR MIEJSKICH

Biblioteka Etnograficzna

BIBLIOTEKA ETNOGRAFICZNA

Archiwum Etnograficzne

ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE

 

 

PRACE I MATERIAŁY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI SERIA ETNOGRAFICZNA

Ilość wyświetleń: 20167