Zespół Działów Archeologicznych

Strona główna » Działy » Zespół Działów Archeologicznych

Zespół Działów Archeologicznych, zgodnie ze statutem Muzeum, pozyskuje zbiory na terenie Polski głównie przez podejmowanie badań na stanowiskach, przeważnie zagrożonych zniszczeniem na skutek szybkich przemian cywilizacyjnych. Jednocześnie pracownicy prowadzą prace naukowo-badawcze w wybranych przez siebie tematach, zdobywając na to środki z poza budżetu Muzeum. Wyniki tych badań i prac są przeważnie publikowane w  serii archeologicznej czasopisma pt. "Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", w wydawnictwie: "Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" oraz w innych ogólnopolskich i zagranicznych publikacjach.

Zespół zatrudnia 10 pracowników. 

Kurator Zespołu: dr Piotr Papiernik, tel. 42 632 84 40 w. 40, 
e-mail: piotr.papiernik@maie.lodz.pl 

Zbiory archeologiczne na koniec 2018 roku obejmowały 207 849 pozycji katalogowych. Podzielone są one według kryterium chronologicznego na następujące Działy:

DZIAŁ STARSZEJ i ŚRODKOWEJ
EPOKI KAMIENIA

DZIAŁ MŁODSZEJ EPOKI KAMIENIA

DZIAŁ EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ
EPOKI ŻELAZA

DZIAŁ OKRESU PÓŹNOLATEŃSKIEGO
I OKRESU RZYMSKIEGO

DZIAŁ OKRESU ŚREDNIOWIECZA
I NOWOŻYTNOŚCI

BIBIOTEKA ARCHEOLOGICZNA

ARCHIWUM ARCHEOLOGICZNE

 

PRACOWNIA RYSOWNICZA

Ilość wyświetleń: 19667