Rejestry, ewidencje

Strona główna » BIP » Rejestry, Ewidencje

W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi prowadzone są niżej wymienione rejestry i ewidencje. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustaw.

- rejestr pism wychodzących

- rejestr zarządzeń

- rejestr pism okólnych

- rejestr delegacji

- rejestr umów cywilno-prawnych

- rejestr zamówień publicznych

- spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przekazywanej z komórek organizacyjnych do Archiwum Zakładowego

 

Ilość wyświetleń: 1893
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2021-03-12 18:54:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2021-03-12 18:57:28 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2021-03-12 19:03:15 przez Joanna Łuczywek // Podgląd