Ogłoszenia

Strona główna » BIP » Ogłoszenia

 

 

Łódź, dnia  05 października 2020r

 

Do wszystkich uprawnionych

 

OGŁOSZENIE

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi z siedzibą przy Placu Wolności 14, 91-415 Łódź, NIP: 7241000413, REGON: 000277635 na podstawie art. 6 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (tj. Dz. U. nr 208, poz. 1537) działając jako przechowujący depozyt wzywa uprawionych do odebrania depozytu w postaci: Monet – według załączonego wykazu - po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności tego przedmiotu, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z mocy prawa i przejścia tych wartości na rzecz Skarbu Państwa po upływie zakończenia okresu 6 miesięcy na jaki wywieszono niniejsze ogłoszenie (patrz art. 4 i 5 powołanej wyżej ustawy)

PLIKI DO POBRAIA

ogłoszenie 

wykaz monet

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================

Ogłoszenie w sprawie  oszacowania kosztów zamówienia dla projektu p.n. (roboczy tytuł) „Modernizacja budynków i pomieszczeń muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – budynki B, D i E wraz z zagospodarowaniem dziedzińca” - promocja projektu (word) - 12.04.2017r

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (PDF)

 

 

 

Ilość wyświetleń: 11749
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2017-02-10 10:46:03 przez Arkadiusz Gregorek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-10 10:47:03 przez Arkadiusz Gregorek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-10 10:52:52 przez Arkadiusz Gregorek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-11 17:48:47 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-11 17:49:35 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-12 20:13:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-10-05 13:05:55 przez Joanna Łuczywek // Podgląd