Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015