Ochrona Danych Osobowych

Strona główna » BIP » Ochrona Danych Osobowych

Informacja o Ochronie Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi plac Wolności 14, 91-415 Łódź, adres e-mail: muzeum@maie.lodz.pl

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (adres e-mail : inspektor.ido@maie.lodz.pl).
Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
Osoby, których dane przetwarza Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi mają :
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do informacji o celach przetwarzania
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, w przypadku, kiedy Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pragnie poinformować, że dane osobowe przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych podlegają odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Muzeum wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie tych praw.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

W obiektach muzeum, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia jest zastosowany monitoring wizyjny . Nagrania obrazu Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przetwarza wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 21 dni od daty nagrania. 

 

Ilość wyświetleń: 3424
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2018-05-25 13:22:02 przez Arkadiusz Gregorek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-25 13:31:18 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-20 09:12:41 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-03 11:28:00 przez Joanna Łuczywek // Podgląd