Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna » BIP » Instrukcja korzystania z BIP

Menu przedmiotowe ( lewa strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.

 

W celu usprawnienia udzielania informacji publicznej będącej w posiadaniu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a nieudostępnionej w Biuletynie, proponuje się skorzystanie z formularza wniosku udostępnionego w zakładce WNIOSEK O UDOWSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, plac Wolności 14,
91-415 Łódź, lub za pomocą poczty elektronicznej muzeum@maie.lodz.pl 

Ilość wyświetleń: 2040
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2021-03-12 18:24:20 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2021-03-12 18:24:52 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2021-03-19 18:05:59 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2021-03-19 18:09:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd